معماری
خانه / اشعار / آقا منوببخش اگه تو دنیا کاری برات نکردم

آقا منوببخش اگه تو دنیا کاری برات نکردم

آقا منوببخش اگه تو دنیا کاری برات نکردم
آقا میون شیعه هم مظلومی سراپا آه و دردم
اسمتو رو سینه میکنم به سینه میزنم آقا دارم از غم شما میسوزم
قسمت تو هم شهادته کی میگه رحلته بگو من ز یار بی وفا میسوزم

نمیذارم بگن دیگه کسی رو نداری میخونم از شما با این اشکای جاری
یا رسول الله آقام ۴
آقا جماعتی همه بی تابن تا تو بری زدنیا
دارن همگی میکشن نامردا نقشه برای زهرا
همزمان با اشک سحرت نفس آخرت داره برپامیشه فتنه ی سقیفه
زود فراموش همه میشه پیام غدیرت کسی غیر مرتضی میشه خلیفه
نمیذارم بگن دیگه کسی رو نداری میخونم از شما با این اشکای جاری
شاعر : رضا تاجیک

دانلود سبک
قالب وردپرس