نرم افزار , شعر و سبک مداحی , بحارالاشعار

از آسمون پیامبری رسیده

از آسمون پیامبری رسیده
زیبا تر از رخش کسی ندیده
هر چی که خلق کرده خدا تو عالم
برا ی بود احمد آفریده
ببین فلک ستاره باران است
به مقدمش ملک چه حیران است
حبیبنا حبیبنا احمد
غم نخورید که غصه ها سر اومد
برادر و عزیز حیدر اومد
مکه چراغون شده از قدومش
شافع حشر صاحب کوثر اومد
به سینه مهر احمدی دارم
به سر گل محمدی دارم
حبیبنا حبیبنا احمد

همچنین ببینید

کنون گویم ثناهای پیمبر

کنون گویم ثناهای پیمبر که ما را سوی یزدانست رهبر چو گمراهی ز گیتی سر …