معماری
خانه / اشعار / امشب که صفا کشور توحید گرفته

امشب که صفا کشور توحید گرفته

امشب که صفا کشور توحید گرفته
هر ذرّه به خود جلوه خورشید گرفته
بزم طربی ، زهره و ناهید گرفته
میلاد علی را به فلک عید گرفته
ماه رجب و ماه نزول برکات است
پیوسته سرود رجبیّون ، صلوات است
**
ای ماه رجب جلوه ز رخسار که داری
ای ماه خدا وعده دیدار که داری
این لطف و صفا را تو ز گلزار که داری
با خویش چه آورده و آثار که داری
گویا که تو را هست به جز بعثت احمد
میلاد سعید دو علی و دو محمد
**
از بین رسولان اولوالعزم و مکرم
از نوح و مسیحا و کلیمُ اله و آدم
دانید چرا گشت خلیلُ اله اعظم
از ساختن کعبه سر افراز و مُقَدم
آن بت شکن از امر خداوند به پا خواست
وین خانه پی زادن این بت شکن آراست
**
اکنون که حرم خلوت بشکستن راز است
از عشق به جوش آمده ، در سوز و گداز است
با نوی عظیمی که سراپا همه ناز است
بیواسطه با خالق خود گرم نیاز است
کاسان بنما مشکلم ای قادر ذولمن
سوگند به طفلی که بود در رحم من
**
ای قلب من آکنده ز مهر تو،خدایا
من بنده و تو خالق بخشنده،خدایا
گشتم به حریم تو پناهنده خدایا
بگشای در از لطف بر این بنده خدایا
چون ذات خداوند نمی خواست ملولش
بگشود در از کعبه و داد اِزن دخولش
**
کی فاطمه نومید مباش از کرم ما
وین طایر قدسی،به تو زیبد اِرَم ما
زایشگه مخصوص تو باشد حرم ما
بگزار قدم در حرم محترم ما
سر مایه هستی که تو را هست بر آور
وآن دست خدا را،بروی دست برآور
**
در خانه نبی منتظر مقدم دلدار
در سینه دلش می طپد از وعده دیدار
گاهی به رکوع است و گهی سجده دادار
ناگاه شد از آمدن دوست خبر دار
آمد ز حرم فاطمه اندر بر احمد
با شوق و شعف داد علی را به محمد
**
از بهر ادای ادب و عرض تحیّیات
بگشود لب و دیده علی آن همه آیات
بر دست نبی روح دعا قبله حاجات
پس خواند ز قرآن و ز انجیل و ز طورات
زد بر لب او بوسه و فرمود پیمبر
این است مرا یار و مدد کار و برادر
**
ای کعبه تو را این شب میلاد مبارک
ای بنت اسد مقدم نوزاد مبارک
ای ختم رسل موکب داماد مبارک
میلاد علی بر همه گان باد مبارک
یارب که مبارک بود این جشن مُؤَیَد
بر مهدی دین منتقم آل محمد
***

قالب وردپرس