معماری
خانه / اشعار / ای دل شکسته ای رسول غم کشیده

ای دل شکسته ای رسول غم کشیده

ای دل شکسته ای رسول غم کشیده
با رفتن تو وقت ماتم سر رسیده
هنگام سفر شد
دلها خونجگر شد
امت بی پدر شد واویلا واویلا
مولا یا رسول الله ۳ واویلا ۲
آه به کتاب تو همه افسانه گفتند
آه این جماعت به شما دیوانه گفتند
عهد تو گسستند
ره روی تو بستند
دندانت شکستند واویلا واویلا
مولا یا رسول الله ۳ واویلا ۲
شد اجرت آقا شعله های آتش و دود
وای پشت آن در عصمت الله دخترت بود
دشمنان هم نوشتند
پشت درب بهشتند
یاس حیدر را کشتند واویلا واویلا
مولا یا رسول الله ۳ واویلا ۲
شاعر : رضا تاجیک

دانلود سبک
قالب وردپرس