معماری
خانه / اشعار / تنگ غروبها که دلم هوای دلبر می کنه

تنگ غروبها که دلم هوای دلبر می کنه

تنگ غروبها که دلم هوای دلبر می کنه
گریه برای چادر خاکیه مادر می کنه
تنگ غروبها که میشه غریبی رو حس می کنم
دعا برای فرج زاده نرگس می کنم
ای نگار نازنین – ای امیر دل غمین
گشته ای نور دوعین – جد تو خانه نشین
مادر من مادر من مادر من مادر من

قالب وردپرس