معماری
خانه / اشعار / فاطمه کار خدایی می کند

فاطمه کار خدایی می کند

فاطمه کار خدایی می کند

فاطمه مشکل گشایی می کند

هستی عالم بود از هست ِاو

جنتُّ و دوزخ بُود در دست او

ماسوا روزی خورد از خوان او

گردش چرخ است با فرمان او

***

او کلید قفل های بسته است

او امید هر دل بشکسته است
فاطمه بر عرض عالم کوکب است

مادر و آموزگار زینب است

علت ایجاد عالم فاطمه است

نقش روی قلب خاتم فاطمه است

فاطمه یعنی سرور اهل بیت

عزت و فخر و غرور اهل بیت

کردگار این جهان زهرایی است

او تمام دلخوشی حیدر است

او شهید بین دیوار و در است

ای که هستی پر ز عصیان و گناه

هر چه می خواهی تو از زهرا بخواه

قالب وردپرس