معماری
خانه / اشعار / منبری هفت آسمونه علی

منبری هفت آسمونه علی

منبری هفت آسمونه علی
راهبر پیر و جوونه علی
چشمه هر آب رونه علی
پادشه ملک جنونه علی

اول امام و اول مسلمان
شأن نزول آیات قرآن
هم قاهراست و هم غالب ست او
استاد درس اخلاق و عرفان

علـــــی پادشاه دلمه
علـــــی همه ی حاصلمه
علـــــی اصل آب و گلمه

یاعلی یاعلی یاحیدر

شیر خدا شاه نجف یاعلی
ای لقب تو لو کشف یاعلی
صاحب عزت و شرف یاعلی
خلقت دنیا رو هدف یاعلی

ای عشق زهرا ای نفس طاها
باب نجات امروز و فردا
صاحب کمالی سالار و سرور
من قطره اما هستی تو دریا

علـــــی مقتدای عالمین
علـــــی پدر آقام حسین
علـــــی شیر بدر و حنین

یاعلی یاعلی یاحیدر

وصی برحق پیمبر علی
صاحب سجاده و منبر علی
عبد مطیع حی داور علی
جان من ای ساقی کوثر علی

ازجام چشمت ما باده نوشیم
رخصت دهی تو اهل خروشیم
یا اهل العالم ما جمع عشاق
عبد و غلام پیر می فروشیم

علـــــی شعر و سرودمن
علـــــی بود و نبود من
علـــــی ای تار و پود من

یاعلی یاعلی یاحیدر

الشیخ علی اصغر احمدی

قالب وردپرس