معماری

بایگانی روزانه: ۱۳۹۶-۰۵-۳۱

هرگاه قصد روی تو ابن الرضا کنم

هرگاه قصد روی تو ابن الرضا کنم با نام تو خدای دلم را صدا کنم گویند جود توست فزون از جوادها با ذکر یا جواد دلت را رضا کنم بیطعمچشمهایتوعاشقنمیشدم کاش ای حبیب حقّ نمک را ادا کنم بی توشه دعای تو امداد کی شوم کی میتوان بدون اجابت دعا کنم هردلکهفیضدوستیاتداشتکوثریاست دلراچنینقرینبهشتخداکنم ای در صحیفه ازلی ثبت، نام تو …

ادامه نوشته »

من ان زینت ده عرش برینم

من ان زینت ده عرش برینم که جا داده خدا اندر زمینم امام مقتدای کائناتم به امر ذات رب العالمینم کتاب الله ناطق ، معدن علم وصی مصطفی ، حبل المتینم جهان باشد چو انگشتر به دستم که بر انگشتری نقش نگینم زمین و اسمان باشد مطیعم که حاکم ؛ هم بر ان و هم بر اینم من ان ظل …

ادامه نوشته »

دل افسرده ام با غم قرین است

دل افسرده ام با غم قرین است که در فکر جواد العارفین است چرا غمگین در این عالم نباشم پریشان قلب ختم المرسلین است شد از زهر جفا و کینه مسموم جهان از ماتمش با غم قرین است به هنگام شباب ، از کید دشمن خزان ، گلزار سلطان مبین است میان حجره در بسته براو زاهش ، لرزه بر …

ادامه نوشته »

اهل عالم ، از چه رو محزون ، پریشان خاطرند

اهل عالم ، از چه رو محزون ، پریشان خاطرند قلب محزون ، دیده گریان ، عترت پیغمبرند سر نهاده بر سر زانوی غم روح الامین خون به جای اشک می ریزد ز چشم مرسلین حلقه ماتم زده در حضرت حبل المتین زینت اغوش زهرا ، نور چشم حیدرند حجت پروردگار و ان جواد جود حق انکه دریا شد زالطاف …

ادامه نوشته »

دارم دلی دریای خون از ظلم و عدوان

دارم دلی دریای خون از ظلم و عدوان بهر بصر ، از درد و قسمت کرده طغیان مرغ دلم را کرده صیادی نشانه می سوزم و می سازم از دست زمانه بر دام محنت ، مبتلا شد مرغ جانم دیگر نمانده طاقت و تاب و توانم در ماتم فرزند سلطان خراسان یعنی جواد ، ابن الرضا ، محبوب جانان شا …

ادامه نوشته »

الهی سینه ام مجروح و غمگین

الهی سینه ام مجروح و غمگین شد از زهر جفای دشمن دین برای خاطر دنیای فانی رسیدم بر حیات جاودانی همین ملعونه شوم ستمکار مرا مسموم کرده در شب تار دل فرزند زهرا را شکسته به روی سینه تیر غم نشسته دلم غمگین و در سوز و گداز است مرا با کبریا راز و نیاز است به هنگام شباب و …

ادامه نوشته »

مظهر اسماء رب العالمین

مظهر اسماء رب العالمین هست در عالم جواد العارفین هست در حسن و ملاحت بی نظیر اسمان وحی را باشد بشیر نور چشمان علی موسی الرضا ای پناه خلق و جمله ماسوی کشتی دریای جود و رحمتی نوح و فیض و ناخدای قدرتی تاج بخش تاجداران ، تاجدار حجت بر حق ، شه گردون مدار چون زمام هر دلی در …

ادامه نوشته »

بعد سلطان سریر عدل و داد

بعد سلطان سریر عدل و داد تکیه زد بر تخت (کرمنا ) جواد نور چشمان علی موسی الرضا زینت افزای بهشت جان فزا راحت جان و عزیز نور عین زاده فرزند پیغمبر ، حسین بود دریای سخا، حسن افرین ان جواد جود رب العالمین دشمن ملعونه اش تزویر کرد کاشف اسرار را دلگیر کرد سینه صندوقه قران شکست زهر در …

ادامه نوشته »

بابا بیا جان کندن من را نظر کن

بابا بیا جان کندن من را نظر کن بابا بیا فکری به حال این پسر کن از درد صورت می کشم بر خاک حجره خاکی تماشای رخ قرص قمر کن خورشید می سوزد از آه آتشینم یک چاره بهر این وجود پر شرر کن کف می زنند این جا به جای ذکر قرآن تو آبرو داری سر این محتضر کن …

ادامه نوشته »

از پشت درب بسته کسی آه می کشد

از پشت درب بسته کسی آه می کشد یوسف دوباره ناله زیک چاه می کشد در زیر پای هلهله ها این صدای کیست؟ این پای کوب و دست فشانی برای کیست؟ از ظرف آب ریخته بر این زمین بپرس از یک کنیز یا که از آن یا از این بپرس زرد است از چه گندم روی دل رضا بر باد …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس