معماری

بایگانی روزانه: ۱۳۹۶-۰۹-۱۲

نگاه کن جَلواتِ کتاب ناطق را

نگاه کن جَلواتِ کتاب ناطق را به کوه طور ببین سجده ی شقایق را امام پنجم شیعه پدر شد و حالا گرفته در بغل خویش امام صادق را ز گوشه ی لبش، از خنده اش عسل ریزد به جای نقل، خدا بر سرش زُهَل ریزد مدینه بود و شبی مثل ماه، نورانی شبی که گشت زمان غرقِ نور افشانی شبی …

ادامه نوشته »

در گرگ ومیش صبح پر از ظلمتی که باز

در گرگ ومیش صبح پر از ظلمتی که باز افکند پرده روی سر مردم حجاز نور حقیقت ازطرف عرش سرزد و لرزید روی فرش تن هرچه که مجاز شیطان دوباره رانده تر ازقبل خویش شد بتها به سجده آمده با نیت نماز آری محمد؛ آنکه رسولان قبل ازو محض نیاز آمده تا او رسد به ناز او میرسد که بیرق …

ادامه نوشته »

خبرت هست که آن طاق معلا اُفتاد

خبرت هست که آن طاق معلا اُفتاد ناگهان کُنگره یِ سنگیِ کسریٰ اُفتاد خبرت هست ستون های یهودا اُفتاد خبرت هست هُبَل خورد شد عُزیٰ اُفتاد خبر این است زمین پُر شده از آب حیات آی بر احمد و بر آل محمد صلوات یک نفر آمده تا بارِ جهان بردارد پرده از منظره ی باغ جنان بردارد تا که از …

ادامه نوشته »

ربیع است و دل بر جمال تو شایق

ربیع است و دل بر جمال تو شایق نه بر لاله و ارغوان و شقایق ربودی تحمل زمن گل ز بلبل چو لیلی زمجنون و عَذرا ز وامق به بوی خوش گل شود مست بلبل به بوی تو دیوانه بیچاره عاشق نه چون خط نیکویت اندر ریاحین نه چون سنبل مویت اندر حدایق نه زیباست با قامتت شاخ طوبی نه …

ادامه نوشته »

ای روح صداقت از دم تو

ای روح صداقت از دم تو ای گوهر علم از یم تو زیبنده ی تو است نام صادق الحق که تویی امام صادق بر هر سخنت ارادت علم در هر نفست ولادت علم میلاد تو ای ولی سرمد شد روز ولادت محمد در هفدهم ربیع الاول شد نور تو بر زمین محول از صبح ازل امام علمی تا شام ابد …

ادامه نوشته »

چون از افق برآید انوار صبح صادق

چون از افق برآید انوار صبح صادق در پای سبزه بنشین با همدمی موافق شد موسم بهاران پرلاله کوهساران بستان پر از ریاحین صحرا پر از شقایق بلبل که در غم گل می کرد بی قراری شکر خدا که معشوق آمد به کام عاشق یک سو نشسته خسرو در بزمگاه شیرین یک سو نهاده عذرا سر در کنار وامق ابر …

ادامه نوشته »

رسانده ام به حضور تو قلب عاشق را

رسانده ام به حضور تو قلب عاشق را دل رها شده از محنت خلایق را دلی که پر زده تا آستان احسانت که غرق نور اجابت کنی دقایق را بر این کویر ترک خورده ی دل خسته ببار جرعه ای از کوثر حقایق را مرید صبح نگاه تو می برد از یاد مگر ترنم «قال الامامُ صادق» را؟ نگاه لطف …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس