بایگانی روزانه: 1396-11-19

شد کوچه قتلگاه زهرا

شد کوچه قتلگاه زهرا خون جاری از نگاه زهرا حسن بود و مادر با روی نیلی که شد نقش زمین با ضرب سیلی یازهرا یازهرا مظلومه زهرا ****** شد حرمت زهرا شکسته بار دگر در خون نشسته کوچه روز جزا دهد گواهی فاطمه کشته شد در بی پناهی یازهرا یازهرا مظلومه زهرا ****** دیده به ره در خانه مولا تا …

ادامه نوشته »

ادا شده حق پیمبر

ادا شده حق پیمبر آتش گرفته بیت حیدر پشت در فاطمه از پا فتاده محسنش را به حیدر هدیه داده یازهرا یازهرا مظلومه زهرا ****** آتش کجا و روی زهرا کبودی و بازوی زهرا غیر زهرا علی یاور ندارد حالیا جز گل پرپر ندارد یازهرا یازهرا مظلومه زهرا ****** مردم همه نظاره کردند به شعله ها اشاره کردند یک نفر …

ادامه نوشته »

از خانه ام آواره هستم

از خانه ام آواره هستم در بیت الاحزانم نشستم ز مظلومی حیدر بی قرارم غمی جز بی کسی او ندارم یازهرا یازهرا مظلومه زهرا ****** خسته شدند از گریه ی من من ماندم و یک شهر دشمن سایه بان مرا حتی شکستند کمر بر قتل من از کینه بستند یازهرا یازهرا مظلومه زهرا ****** کو حمزه و جعفر طیار دو …

ادامه نوشته »

آتش به جان حیدر افتاد

آتش به جان حیدر افتاد زهرا میان بستر افتاد کودکان چشم تر غرق دعایند دعاگوی مادر بهر شفایند یازهرا یازهرا مظلومه زهرا ****** ای کاش برخیزد ز بستر دلخسته هجده ساله مادر الهی دعای زینب بگیرد مادر مهربان او نمیرد یازهرا یازهرا مظلومه زهرا ****** از بسکه بوده ضربه کاری از پهلویش خون هست جاری بستر فاطمه شد باغ لاله …

ادامه نوشته »

رکن علی از هم گسسته

رکن علی از هم گسسته شیر خدا از پا نشسته حضرت فاطمه ، شفا گرفته امیرالمومنین ، عزا گرفته یازهرا یازهرا مظلومه زهرا ****** گوید علی با دل غمینی ای فاطمه جان کلمینی من علی ام دوباره دیده وا کن غریبم درد غربتم دوا کن یازهرا یازهرا مظلومه زهرا ****** رحمی نما من بوترابم بی تو دگر خانه خرابم رفتن …

ادامه نوشته »

خونه چشای ترم تو روضه ی مادرم

خونه چشای ترم تو روضه ی مادرم می ریزم خاک غم دوباره رو سرم دل تنگم داره می خونه (وای مادر۳) ناله هام باز تا آسمونه (وای مادر۳) دل من روضه خونه نزنید تازیونه مادر من جوونه مادرم وای مادرم ****** ریخته بودن سر تو وای پیش همسر تو کشیدن روی خاک تن یاور تو همه باهم دل گلاتو (لرزوندن)٣ …

ادامه نوشته »

حالی نمونده برات خسته شدن نفسات

حالی نمونده برات خسته شدن نفسات پاشواز رو زمین تا بشم من عصات زیر چادر چرا ستاره (می چینی)٣ پاشو مادرچرا روی خاک(می شین)٣ مادر دلشکسته نگو که رد دسته روی گونت نشسته مادر بی پناهم ****** تا سند و نگیره از سر راه نمیره دعا کن مادرم حسنت بمیره داری ازدردبا کمر خم (راه میری)٣ اگه بازم سیلی بزنه …

ادامه نوشته »

دل میزنه پر و بال وقت اذون بلال

دل میزنه پر و بال وقت اذون بلال عاشقونه بخون شده وقت وصال با اذونت دوباره دلم (شدمضطر)٣ زنده شد باز خاطره های (پیغمبر)٣ بگو الله اکبر همیشه گفت پیمبر بمونید پای حیدر اشهد ان حیدر ****** خیلی سوزوند دلم و برد همه حاصلم و می شکست با لگد شاخه ی گلم و می کشوندن پیشم علی رو (این مردم)٣ …

ادامه نوشته »

وقتی که در رو شکست فاطمه از پا نشست

وقتی که در رو شکست فاطمه از پا نشست کینه ها با طناب دست حیدر و بست همه دیدن حق علی رو (دزدیدن)٣ پیش چشم فاطمه بهش (خندید)٣ خاک عالم به سرشد آقامون در به در شد مادرم بی پسر شد مادرم وای مادرم ****** بین یه قوم یهود شعله ی آتیش ودود مادری می دوه با یه روی کبود …

ادامه نوشته »

خیلی نحیفه تنت نا نداره بدنت

خیلی نحیفه تنت نا نداره بدنت دیگه حرفی نزن مادر از کفنت خیلی وقته ندیدم ازت (لبخندی)٣ داری انگار تو بار سفر (می بندی)٣ ببین حال چشامو پاشو بشنو دعامو شونه کن بازموهامو تویی دار و ندارم ****** نیلی شده روی تو خونیه پهلو ی تو منو می کشه این غم بازوی تو چرا مادر می گیری ازم (چشماتو)٣ چرا …

ادامه نوشته »