معماری

بحرطویل

نوشته شده بر عرش خدا باقلم حیدر کرار

نوشته شده بر عرش خدا باقلم حیدر کرار خدا خلق نمود است زمین را وزمان را ز غبار حرم حیدر کرار بهشتو همه ی انچه در ان هست فدای غبار قدم حیدر کرار بود خشم خدا بر لب تیغ دو دم حیدر کرار رسولان الوالعظم نمک خورده ی جود کرم حیدر کرار امیریو دلیریو همه کاره خلقت شدن ن ها …

ادامه نوشته »

شیعه با حب علی حیدر کرار، شود شاد

بحر طویل علوی شیعه با حب علی حیدر کرار، شود شاد و از بند دو عالم شود آزاد خدا خلق نمودست ورا از قبل آب و گل حیدر کرار نهادست سر شیعه عجب تاج گلی خالق دادار که آب و گلش از آب و گل شاه عرب، فخر عجم، خواجه ی لولاک، علی خلق نموده علی شاه ، علی ماه …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس