معماری

روضه

روی لب گفتند بخٍ یا علی

روی لب گفتند بخٍ یا علی زیرلب گفتند حرفی با علی حال بر دست پیغمبر شاد باش بعد از آن آماده بیداد باش آنکه اول بهر بیعت می دوید نقشه ی قتل پیغمبر را کشید عقده بدر و احد ابراز شد فتنه ای با نام دین آغاز شد وقت آن شد تا سوابق روشود روی اصلی منافق روشود مردم از …

ادامه نوشته »

آن شب اندر بیت مولا غیر درد و غم نبود

آن شب اندر بیت مولا غیر درد و غم نبود هیچ کس مظلوم‏تر از او در این عالم نبود اشک بود و آه بود و سوز بود و شور بود بود بیمار و طبیب، اما کمی مرهم نبود وقت گفتار وصایا بود و هنگام وداع حال فرزند بزرگش ظاهراً درهم نبود عمر او رفت و به رغم آخر عمر نبی …

ادامه نوشته »

تیغی فرود آمد و فرقت شکست آه

تیغی فرود آمد و فرقت شکست آه فرقت شکست و موی تو در خون نشست آه خون قطره قطره از تب پیشانی ات گذشت چشم تو را در آن سحر تیره بست آه دوران ناب ساغر عمرت به سر رسید دیگر خمار مرگ شد آن چشم مست آه زخم سرت عمیق شد اما تو را نکشت آری تو را که …

ادامه نوشته »

ای که از صورت خونین تو غم ریخته است

ای که از صورت خونین تو غم ریخته است با تماشای تو یکباره دلم ریخته است چه به روز سر تو آمده آخر بابا سرت از ضربه شمشیر به هم ریخته است دخترت کاش بمیرد که نبیند هرگز خون فرق تو قدم پشت قدم ریخته است مادرم آمده بالای سرت با زحمت اشک بر زخم تو با قامت خم ریخته …

ادامه نوشته »

دوست دارم برم نجف کنار تربت علی

دوست دارم برم نجف کنار تربت علی بنشینم گریه کنم برای غربت علی دوست دارم برم نجف کنار تربت علی مثل شمعی بسوزم غرق مصیبت علی قصه غربت او شعله به عالم می زنه شب شنید وچاه ونخلستان شکایت علی کوفه ای شهر بلا ای خاک سرد فتنه خیز شاهدی بر غصه های بی نهایت علی مدینه تو هم بگو …

ادامه نوشته »

سلام ما به علی و نماز آخر او

سلام ما به علی و نماز آخر او به حال راز و نیاز و به دیدۀ تر او سلام ما به علی و به عدل و ایمانش سلام ما به رخ غرق خون و منبر او سلام ما به سجودش که رنگ خون دارد سلام ما به رخ غرق خون اطهر او سلام ما به پریشانی حسین و حسن سلام …

ادامه نوشته »

دور شمع پیکرت، گردیده ام خاکسترت

دور شمع پیکرت، گردیده ام خاکسترت ای به قربان تو و این رنگ زرد پیکرت از نفس های بلندت میل رفتن می چکد حق بده امشب بمیرم در کنار بسترت تا نگیرد خون تازه گوشه ی تابوت را مهلتی تا که ببندم دستمالی برسرت حیف شد، از آنهمه دلواپسی کودکان کاسه های شیرمانده روی دست دخترت کاش می مردم نمی …

ادامه نوشته »

سری که هر دل شب درد سر به بالین داشت

سری که هر دل شب درد سر به بالین داشت شکاف خورد و همه دردها فرو بگذاشت میان سجده ی خونین میان سجّاده شکاف سر به شکاف حرم تبسّم داشت دل از اصابت خورشید بر دل محراب دوباره خوردن مه را به کوچه ها پنداشت اگر چه خانه نشین مدینه بود امّا به کوفه پرچم پهلو شکسته را افراشت قدِ …

ادامه نوشته »

دوباره مسجد و محراب سر شکسته شده

دوباره مسجد و محراب سر شکسته شده فقط برای سری که سحر شکسته شده نماز آخر دریای عشق طوفانی ست میان سجده، جبین قمر شکسته شده برای چیست زمین، عرش، غرق خون شده باز؟ برای چه ملک الموت پر شکسته شده؟ نگاه کن! که ملایک به سینه می کوبند که جبرئیل امین هم کمر شکسته شده نگه کن به علی …

ادامه نوشته »

دردل محراب خون جای من است

دردل محراب خون جای من است نغمه تکبیر آوای من است روزه ام را در سحر قاتل گشود زان بخون آغشته لبهای من است بر خدای کعبه گشتم رستگار با شهادت چون تمنای من است خون دلهایی که خوردم سالها از سرم جاری به سیمای من است ای عدالت می شوی دیگر یتیم کز جفا بگسسته اعضای من است هر …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس