معماری

زمزمه

بابا – نشسته بغضی در گلویم

بابا – نشسته بغضی در گلویم غم دلم را با که گویم بکش دوبار ه بر سرم دست بخند دوباره باز به رویم بابا – کنار تو نشسته زینب با حال زار و خسته زینب با دست نیمه جون و لرزون زخم سرت رو بسته زینب بابا – یه بغضی داری توی سینه هنوز دلت زار و حزینه از وقتی …

ادامه نوشته »

ای شهر کوفه کن تماشایم ببین که من تنهای تنهایم

ای شهر کوفه کن تماشایم ببین که من تنهای تنهایم ای شهر کوفه بخدا منم که سیر از همه هستم منم که شب تا به سحر،ای کوفه در زمزمه هستم ای شهر کوفه عمریه علیِ بی فاطمه هستم زهرا بیا زهرا بیا زهرا بیا بدیدن من ******** دیدم به چشمم،چشم تو تار است دیدم که دست تو به دیوار است …

ادامه نوشته »

آه ، زینب بیا ای دختر من

آه ، زینب بیا ای دختر من بیا کنار بستر من شدلحظه های آخر من ، وای وای آه ، این من و این تقدیرم امشب بیا شفا می گیرم امشب در کوفه من می میرم امشب ، وای وای کنار بستر من امشب همه بمانید سوره ی کوثر امشب برای من بخوانید یافاطمه یازهرا ، یافاطمه یازهرا ****** آه …

ادامه نوشته »

گریه بـه حـالم کـنـد دیـده ی تیغ جفا

گریه بـه حـالم کـنـد دیـده ی تیغ جفا مسجد کوفه ببین حاجت من شد روا خون زخم سرم دیدنی است نماز آخرم دیدنی است فاطمه جان ، فاطمه جان ****** رفته توان من و آمده جان برلبم چسان تمـاشـا کند حال مرا زینبم اگر ببیند زخم سرم ترسم که بمیرد دخترم فاطمه جان ، فاطمه جان ****** بیا ببین حل …

ادامه نوشته »

خدا ، مسجد کوفه غرق خونه

خدا ، مسجد کوفه غرق خونه صورت مولا لاله گونه زهرا داره روضه می خونه خدا ، علی توی محراب نشسته شیر خدا بی حال و خسته سرش تا ابروهاش شکسته مرد غریب دنیا ، تنهای شهر غم ها با سر و قلب خونین ، میره کنار زهرا فزت برب کعبه ، می خونه با دل زار راحت شده علی …

ادامه نوشته »

دخترم زینب بیا بنشین کنار بسترم

دخترم زینب بیا بنشین کنار بسترم دخترم زینب بیاشد لحظه های آخرم فاطمه یافاطمه یافاطمه یافاطمه ****** از علی مردم همه سیرند و من سیر از همه در کنار بسترم پیچیده بوی فاطمه فاطمه یافاطمه یافاطمه یافاطمه ****** من دگر راحت شدم از طعنه و زخم زبان کس نمی بندد دگر دست مرا با ریسمان فاطمه یافاطمه یافاطمه یافاطمه ****** …

ادامه نوشته »

ای چاه کـوفـه من دگر یـاری ندارم

ای چاه کـوفـه من دگر یـاری ندارم ای چـاه کـوفه من طرفـداری ندارم من درغم و در نـاله ام ، ای وای ای وای دادم زکف من لاله ام ، ای وای ای وای زهرای هجده ساله ام ، ای وای ای وای افتاده ام از صبروتاب ، ای وای ای وای شد بسته دستم باطناب ، ای وای ای …

ادامه نوشته »

گریه بـه حـالم کـنـد دیـده ی تیغ جفا

گریه بـه حـالم کـنـد دیـده ی تیغ جفا مسجد کوفه ببین حاجت من شد روا خون زخم سرم دیدنی است نماز آخرم دیدنی است فاطمه جان ، فاطمه جان ****** رفته توان من و آمده جان برلبم چسان تمـاشـا کند حال مرا زینبم اگر ببیند زخم سرم ترسم که بمیرد دخترم فاطمه جان ، فاطمه جان ****** بیا ببین حل …

ادامه نوشته »

خداحافظ ای پهلوان شکسته

خداحافظ ای پهلوان شکسته خداحافظ ای مرد تنهای کوفه خداحافظ ای غربت جاودانه پس از تو غریب است شب های کوفه ****** حسین و حسن زینب و ام کلثوم به خانه گرفتند شام غریبان و خوابید امشب دوباره گرسنه یتیمی شبیه تمام یتیمان ****** تو ای خانه بر دوش منزل مبارک چه خوش گشته ای راحت از اهل دنیا بخواب …

ادامه نوشته »

بخون نشسته مسجد شد دیدنی سجاده

بخون نشسته مسجد شد دیدنی سجاده بیـا تـماشـا زهـرا عـلـی ز پـا افتاده می رسدازسما بانگ واویلتا مظلوم علی جان ****** مظلوم عالم ازخون سجاده رامی شوید تا لحـظه های آخر یـا فاطمه می گوید اوبه وقت سحر بسته بار سفر مظلوم علی جان ****** ای وای اگرکه اورا دربربگیرد زینب با دیـدن بابایش تـرسم بمـیرد زینب بوسه ها دخترش …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس