معماری

زمزمه

بخون نشسته مسجد شد دیدنی سجاده

بخون نشسته مسجد شد دیدنی سجاده بیـا تـماشـا زهـرا عـلـی ز پـا افتاده می رسدازسما بانگ واویلتا مظلوم علی جان ****** مظلوم عالم ازخون سجاده رامی شوید تا لحـظه های آخر یـا فاطمه می گوید اوبه وقت سحر بسته بار سفر مظلوم علی جان ****** ای وای اگرکه اورا دربربگیرد زینب با دیـدن بابایش تـرسم بمـیرد زینب بوسه ها دخترش …

ادامه نوشته »

آه ، زینب بیا ای دختر من

آه ، زینب بیا ای دختر من بیا کنار بستر من شدلحظه های آخر من ، وای وای آه ، این من و این تقدیرم امشب بیا شفا می گیرم امشب در کوفه من می میرم امشب ، وای وای کنار بستر من امشب همه بمانید سوره ی کوثر امشب برای من بخوانید یافاطمه یازهرا ، یافاطمه یازهرا ****** آه …

ادامه نوشته »

گریه بـه حـالم کـنـد دیـده ی تیغ جفا

گریه بـه حـالم کـنـد دیـده ی تیغ جفا مسجد کوفه ببین حاجت من شد روا خون زخم سرم دیدنی است نماز آخرم دیدنی است فاطمه جان ، فاطمه جان ****** رفته توان من و آمده جان برلبم چسان تمـاشـا کند حال مرا زینبم اگر ببیند زخم سرم ترسم که بمیرد دخترم فاطمه جان ، فاطمه جان ****** بیا ببین حل …

ادامه نوشته »

خدا ، مسجد کوفه غرق خونه

خدا ، مسجد کوفه غرق خونه صورت مولا لاله گونه زهرا داره روضه می خونه خدا ، علی توی محراب نشسته شیر خدا بی حال و خسته سرش تا ابروهاش شکسته مرد غریب دنیا ، تنهای شهر غم ها با سر و قلب خونین ، میره کنار زهرا فزت برب کعبه ، می خونه با دل زار راحت شده علی …

ادامه نوشته »

دخترم زینب بیا بنشین کنار بسترم

دخترم زینب بیا بنشین کنار بسترم دخترم زینب بیاشد لحظه های آخرم فاطمه یافاطمه یافاطمه یافاطمه ****** از علی مردم همه سیرند و من سیر از همه در کنار بسترم پیچیده بوی فاطمه فاطمه یافاطمه یافاطمه یافاطمه ****** من دگر راحت شدم از طعنه و زخم زبان کس نمی بندد دگر دست مرا با ریسمان فاطمه یافاطمه یافاطمه یافاطمه ****** …

ادامه نوشته »

ای چاه کـوفـه من دگر یـاری ندارم

ای چاه کـوفـه من دگر یـاری ندارم ای چـاه کـوفه من طرفـداری ندارم من درغم و در نـاله ام ، ای وای ای وای دادم زکف من لاله ام ، ای وای ای وای زهرای هجده ساله ام ، ای وای ای وای افتاده ام از صبروتاب ، ای وای ای وای شد بسته دستم باطناب ، ای وای ای …

ادامه نوشته »

گریه بـه حـالم کـنـد دیـده ی تیغ جفا

گریه بـه حـالم کـنـد دیـده ی تیغ جفا مسجد کوفه ببین حاجت من شد روا خون زخم سرم دیدنی است نماز آخرم دیدنی است فاطمه جان ، فاطمه جان ****** رفته توان من و آمده جان برلبم چسان تمـاشـا کند حال مرا زینبم اگر ببیند زخم سرم ترسم که بمیرد دخترم فاطمه جان ، فاطمه جان ****** بیا ببین حل …

ادامه نوشته »

خداحافظ ای پهلوان شکسته

خداحافظ ای پهلوان شکسته خداحافظ ای مرد تنهای کوفه خداحافظ ای غربت جاودانه پس از تو غریب است شب های کوفه ****** حسین و حسن زینب و ام کلثوم به خانه گرفتند شام غریبان و خوابید امشب دوباره گرسنه یتیمی شبیه تمام یتیمان ****** تو ای خانه بر دوش منزل مبارک چه خوش گشته ای راحت از اهل دنیا بخواب …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس