معماری

مدح

نشسته ام بنویسم که بال یعنی تو

نشسته ام بنویسم که بال یعنی تو عروج کردن سمت کمال یعنی تو نشسته ام بنویسم تصورت، هیهات فراتراز جریان خیال یعنی تو محبت تو همان آیینه است و مهرت آب تو آب و آیینه پس زلال یعنی تو ز برگ های تو بوی رسول می آید گل محمدی بی مثال یعنی تو مسیر رد شدنت را کسی نگاه نکرد …

ادامه نوشته »

می توان جان را به نام روشنش تطهیر کرد

می توان جان را به نام روشنش تطهیر کرد آیۀ تطهیر را خواند و از او تفسیر کرد در تب و تاب وضویش می خروشند آب ها: آب را با آب آیا می توان تطهیر کرد؟ خانه اش ساده است اما می شود در سادگیش چند معصوم خدا را در دلش تصویر کرد می توان با ذکر تسبیحش چه راحت …

ادامه نوشته »

من کیم جان جهان ممدوحه جان آفرینم

من کیم جان جهان ممدوحه جان آفرینم مادر توحید و بانوی سماوات و زمینم شمع جمع پنج تن همسنگر حبل المتینم وجه ربّ العالمین جان ولایت رکن دینم کوثر و تطهیر و قدر و هل اتی و یا و سینم من کیم زهرای اطهر دخت ختم المرسلینم — کشتی توحید را سکان منم لنگر منم من خاجه لولاک را دختر …

ادامه نوشته »

مظهر عصمت وحیا زهرا

مظهر عصمت وحیا زهرا سر مستوره خدا زهرا ای متانت حیا وحجاب برتو کردنداقتدا زهرا انبیاء ورسل همه دارند برتودست التجا زهرا آسمانی ترین زن عالم توکجاوزمین کجا زهرا ای که تو بهرمرتضی بودی همسری خوب وباوفا زهرا چشم امید همه به سوی تو نای هستی دراین نوا زهرا روز محشر کرم نما وبگیر زعنایت تو دست مازهرا آرزویی زکودکی …

ادامه نوشته »

مرا هر میگساری می شناسد

مرا هر میگساری می شناسد مرا هر برد باری می شناسد مرا هر بیقراری می شناسد مرا هر داغداری می شناسد منم اسطوره ایثار زینب عزیز حیدر کرار زینب ***** در این بزمی که نُقلش مادر ماست در این بزمی که نَقل کوثر ماست حکایت از عزیز و دلبر ماست سخن از مادر و تاج سر ماست مقام مادر از …

ادامه نوشته »

فاطمه! ای ماه محمد نشان

فاطمه! ای ماه محمد نشان خاک‌نشین حرمت عرشیان ای نگهت مایه‌ سرمتی‌ام هستی تو فلسفه‌ هستی‌ام خنده‌ بزن ای گل احساس من سوسن من یاسمن و یاس من خنده بزن تا که بخندد خدا لب بگشا تا همه گردد فدا ای تو جگر گوشۀ ختم رسل بلبل من، سنبل من، برگ گل خنده بزن، گل متبسم شود موسی دل تا …

ادامه نوشته »

فاطمه گوهر یکدانه ی من

فاطمه گوهر یکدانه ی من ای تو شمع و گل و پروانه ی من تو شفا بخش دل زار منی یار و همسنگر و دلدار منی بی تو روزم چو شب تار شده زینب از هجر تو بیمار شده ای امید دل غمدیده ی من سخنی گو به حسین و به حسن ام کلثوم تو با سوز جگر می زند …

ادامه نوشته »

فاطمه کار خدایی می کند

فاطمه کار خدایی می کند فاطمه مشکل گشایی می کند هستی عالم بود از هست ِاو جنتُّ و دوزخ بُود در دست او ماسوا روزی خورد از خوان او گردش چرخ است با فرمان او *** او کلید قفل های بسته است او امید هر دل بشکسته است فاطمه بر عرض عالم کوکب است مادر و آموزگار زینب است علت …

ادامه نوشته »

فاطمه پروانۀ مدار خودش بود

فاطمه پروانۀ مدار خودش بود منحصراْ تحت انحصار خودش بود فاطمه مخدوم خویش و خادم خویش است کعبۀ خود بود و پرده دار خودش بود نان کسی بر لبش حلال نباشد فاطمه هر روز نان بیار خودش بود روح خودش را گرفت در تن خود ریخت خلقت زهرا در اختیار خودش بود گفت: اَنا مِن فاطمهُ ، فاطمه مِنّی فاطمه …

ادامه نوشته »
قالب وردپرس