لیست کانال ها صفحه اول
سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه

سید مجید بنی فاطمه

تخصص : مداحی

جدیدترین فایل های مداحی به نفس سید مجید بنی فاطمه عبارتند از : * دلی که خسته شدی از دوری * گریه و ناله و آه و حسرت و شب زنده داری * سلام ای دار و ندار علی ای بود و نبود حسن ای مادر ارباب ما * من می مستور می بینم * سرمه ی چشمام خاک پاهاتو * کرم حسین علم حسین یاد داده مادرم * اشک تو چشمام دل پر درده * از طرف زهرا می رسه دست ما * باید قلبم برا تو حرم باشه * با بیرق سیاه راه افتادم با گریه و آه راه افتادم