لیست کانال ها صفحه اول
سید مهدی میرداماد

سید مهدی میرداماد

سید مهدی میرداماد

تخصص : مداحی

جدیدترین فایل های مداحی به نفس سید مهدی میرداماد عبارتند از : * ساکت و بی خواب شدی * بابا محالِ که بی رضا زنده بمونم * چشم تموم شیعه ها ابریه مثل آسمون * مقتل نوشته روی تنت پا گذاشتند * خون شد دل و وای از روز دهم * زنده شد دلم به عشق تو