لیست کانال ها صفحه اول
مهدی رسولی

مهدی رسولی

مهدی رسولی

تخصص : مداحی

جدیدترین فایل های مداحی به نفس مهدی رسولی عبارتند از : * صدای هل من ناصرت از میدون میرسه بابا * ته خوشبختی یه عاشق وقتی * دل و جان در گرو حضرت جانان داریم * باید رفت باید دنبال پرچمت تا ابد رفت