لیست کانال ها صفحه اول
عبدالرضا هلالی

عبدالرضا هلالی

الا یا ایها الارباب غلام حلقه در گوشم

عبدالرضا هلالی

شور (الا یا ایها الارباب غلام حلقه در گوشم)
به نفس عبدالرضا هلالی

کانال مادح را در تلگرام دنبال کنید

اینجا کلیک کنید