امام زمان تو روضه بخوان + مداحی مهدی اکبری امام زمان تو روضه بخوان + مداحی مهدی اکبری

امام زمان تو روضه بخوان + مداحی مهدی اکبری

امام زمان تو روضه بخوان ، دانلود مداحی امام زمان تو روضه بخوان با صدای حاج مهدی اکبری ، گرفته دلم برای دلت که هستی عزادار پدر ، کجای جهانی امید جهان

امام زمان تو روضه بخوان از این غم هجران نمانده توان

به هم زده ای زمین و زمان، کجایِ جهانی امید جهان

از این غم دوری بگو چه کنم؟؟؟

تو ماندی و اشک غروب و سَحر، بدیده نشستی و خون جگر

گرفته دلم برای دلت، که هستی عزادار داغ پدر…

به غیر ِ صبوری بگو چه کنم؟!

دارد دنیا دنیا، چشمام دریا دریا .. آقا صحرا صحرا میگردی

داری یک دنیا غم، خسته از این عَالم؛ هر روز!! هر شب!! هر دم پُرِ دردی

وای وای.. وای وای….

دانلود مداحی امام زمان تو روضه بخوان مهدی اکبری

بدونِ شما کجا بروم؟؟ بیا که شبی کربلا بروم، نگاهی بکن به خواهش من…

اجازه بده سامرا بروم.. یه گوشه یِ سرداب بشینم و بس..

بشینم و دم بگیر دلم، ترانه یِ یابن الحسن همه دم

به ناله یِ عشق به حرمت اش؛ تو خلوت راز شبایِ حرم!

یه شب تو رو تو خواب ببینم و بس … نور چشم مولا هر جا هستی آقا

جان بی بی زهرا یادم باش؛ دور از این دنیایی اما فکر مایی

هر وقت کربلایی یادم باش؛ حسین وای وای وای…….

وب سایت مادح