مادح

دانلود مداحی و آثار مذهبی

دانلود سخنرانی اولین حق فرزند بر والدین چیست؟ | حجت الاسلام عالی

دانلود سخنرانی اولین حق فرزند بر والدین چیست؟ | حجت الاسلام عالی
اولین حق فرزند بر والدین چیست؟

حجت الاسلام عالی

اولین حقی که فرزندان بر والدین دارند ، انتخاب اسم خوب و مناسب فرهنگ و اعتقادات است.
در این سخنرانی با کلام حجت الاسلام عالی به این موضوع توجه شده است.