این تقاص کدوم گناهه این تقاص کدوم گناهه

این تقاص کدوم گناهه

متن نوحه (این تقاص کدوم گناهه) امیر کرمانشاهی

این تقاص کدوم گناهه میدونی چند وقته چشم به راهه
این تقاص کدوم گناهه هم شبم سیاهه هم روزم سیاهه
میگم کربلا میگن که راه ها بستس
میگم امام رضا میگن رواقا بستس
میگم کربلا میگن که راه ها بستس
میگم امام رضا میگن رواقا بستس
در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم
در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم
در به درم کسی نیست دست بکشه روی سرم در به درم
در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم
در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم
در به درم کسی نیست دست بکشه روی سرم در به درم

دانلود مداحی این تقاص کدوم گناهه امیر کرمانشاهی
دلت میاد نوکرت یه گوشه تنها بمونه
دلت میاد نوکرت یه گوشه تنها بمونه
دلت میاد که دوباره از حرم جا بمونه دلت میاد
در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم
در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم
در به درم کسی نیست دست بکشه روی سرم در به درم
میگم کربلا میگن که راه ها بستس
میگم امام رضا میگن رواقا بستس
من که یادم نمیره هیچ وقت هوامو داشتی تو شرایط سخت
پدری کن تو این یه بارم اگه کربلا نیام میشم سیاه بخت
من که یادم نمیره هیچ وقت هوامو داشتی تو شرایط سخت
پدری کن تو این یه بارم اگه کربلا نیام میشم سیاه بخت

فقط راضی شو هر جوری باشه هستم
فقط راضی شو هر جوری باشه هستم
من آماده ام کولمو حتی بستم
در به درم مگه میشه اربعین نرم حرم
در به درم بعد کربلا مدینه ببرم در به درم
امام حسین دل من تنگه برا امام حسن
امام حسین دل من تنگه برا امام حسن
امام حسین مهر یا حسن روی دلم بزن امام حسین
در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم
در به درم کسی نیست دست بکشه روی سرم در به درم
میگم کربلا میگن که راه ها بستس
میگم کربلا میگن که راه ها بستس
میگم امام رضا میگن رواقا بستس

در به درم جایی رو دیگه ندارم که برم

وب سایت مادح