باز یل داره میاد باز یل داره میاد

باز یل داره میاد

متن نوحه

باز یل داره میاد بخونید اشهدتون رو عجل داره میاد
وارث قدرت شیر جمل داره میاد باسر داره میاد
قاسم قاسم قاسم قاسم
مثل ابوالفضل عموش یه قمر داره میاد
نداره ترسی به دل با جگر داره میاد
قاسم قاسم قاسم قاسم
ضربه میزد میشد لشگر واژگون
خون حیدره تو رگ هاش این نوجوون
انگار نه انگار که سیزده سالشه
زانو میزنه پیشش صدها پهلوون
ماشاالله بر قدرت بازوی حضرت قاسم
ماشاالله بر حرکت شمشیر حضرت قاسم

وب سایت مادح