توی بین الحرمینم سر یک دوراهی توی بین الحرمینم سر یک دوراهی

توی بین الحرمینم سر یک دوراهی

کربلایی یا بهشتی تو یه دنیا خوبی داری

سحرت قشنگه اما باز عجب غروبی داری

صاحب حرم حسینه ، صاحب علم اباالفضل

شاه و امیر حسینه ، ماه منیر اباالفضل

دوست دارم که زائر عرش خدا شَم

دوست دارم جاروکش صحن و سرا شَم

دوست دارم محرما رو بوم خونم

چندتا از کبوتراتو داشته باشیم

... ابی عبدالله ثارالله ثارالله ...

توی بین الحرمینم سر یک دوراهی گیرم

حرم حسین و عباس من برم کجا بمیرم

این گنبد حسینه ، اون مرقد اباالفضل

صاحب لوا حسینه ، شاه وفا اباالفضل

دوست دارم کرب و بلا برم دوباره

اربابم روی سرم منت بذاره

دوست دارم رقیه باشه و ببینه

صحن بین الحرمین بارون بباره

... ابی عبدالله ثارالله ثارالله ...

یکی عاشق یکی معشوق ، یکی بارون یکی دریا

یکی مِی شد یکی ساقی ، یکی مجنون یکی لیلا

پیر حرم حسینه ، میر حرم اباالفضل

درد و دوا حسینه ، مشکل گشا اباالفضل

دل عباسی و نوحه ی غم تو

باز این چه شورش است و ماتم تو

حرم امام رضا برات بگیرم

با حرم حرم بیام تا حرم تو

... ابی عبدالله ثارالله ثارالله ...

وب سایت مادح