حی علی العزا حی علی البکاء | محمد فصولی و محمد الجنامی حی علی العزا حی علی البکاء | محمد فصولی و محمد الجنامی

حی علی العزا حی علی البکاء | محمد فصولی و محمد الجنامی

حی علی العزا حی علی البکاء ، مداحی استدیویی با صدای محمد فصولی و محمد الجنامی ویژه ایام اربعین امام حسین علیه السلام
وب سایت مادح