روزایی که روزه دارم روزایی که روزه دارم

روزایی که روزه دارم

متن نوحه (روزایی که روزه دارم) وحید شکری

روزایی که روزه دارم
حتی وقتی سر کارم
وقتی زیر آفتابم
یاد حضرت ربابم
سر سفره های افطار
میکنم لعن امیه
تا گرسنه ام میگم که
جون من فدا رقیه

پیش پای شاهزاده
کجا نون و خرما میندازن
با دستای بسته
از ناقه اونو بی هوا میندازن
ای وای ای وای
گوشه ی خرابه با چشم گریونم
با قد خمیده این شعر و میخونم

زخانه ها همه بوی طعام می آمد
ولی به جان تو بابا گرسنه خوابیدم
چون عمه گفت تو را تشنه سر بریده کسی
از آن به بعد همه شب تشنه خوابیدم

وب سایت مادح