لیست کانال ها صفحه اول
محمود کریمی

محمود کریمی

دردم از یارو درمونم از یاره محمود کریمی

محمود کریمی

سرود (دردم از یارو درمونم از یاره محمود کریمی)
به نفس محمود کریمی
غم دنیا کجا و لطف دستات

لیله قدر کجا لیله موهات

می دنیا کجا و می چشمات

دردم از یار و درمونم از یاره چی بهتر از این

سرم از یار سامونم از یاره چی بهتر از این

سر به قدمهای تو جانا جانا زره خاک ره شدم سلطانا

یا خاتم الوصیین یا مولانا

*****

خونه ما کجا و خونه تو

صدتا مجنون کجا دیوونه تو

دل من گرم با بهونه تو

مثل پاییزم برا بهار تو چی بهتر از این

بی قرارتو چشم انتظار تو چی بهتر از این

از تو تموم دین و دنیای ما می که حیات دین و دنیانا

یا خاتم الوصیین یا مولانا

******

همه دردا کجا چشم انتظاری

میای و با خودت دوا میاری

میدونم که چقدر هوامو داری

روز و شب باشم همش به یادتو چی بهتر از این

شامل حالم لطف زیاد تو چی بهتر از این

ای عشقا امیدا عرفانا توحیدا اسلاما قرآنا

یا خاتم الوصیین یا مولانا

دیگر آثار محمود کریمی