لیست کانال ها صفحه اول
مهدی رسولی

مهدی رسولی

روی لبها نور و قدر و کوثر و طاها

مهدی رسولی

زمینه (روی لبها نور و قدر و کوثر و طاها)
به نفس مهدی رسولی

دانلود مداحی تسبیحات حضرت زهرا مهدی رسولی

روی لب ها نور و قدر و کوثر و طاها
ذکر نورانی عاشق ها تسبیحات حضرت زهرا
الله اکبر این همه جلال الله اکبر این همه شکوه
الله اکبر در راه علی فاطمه ایستاده مثلِ یه کوه..
صلی الله علیک یا فاطمه ، صلی الله علیک یا فاطمه
میدونم که راز شهادته؛ این اَشک ها
رنگ خدا میگیرم؛ من با تسبیحاتِ حضرتِ زهرا…

الحمدلله که نوکرتم.. الحمدالله که مادرمی
الحمدلله که از بچگی.. مادر سایه یِ رویِ سَرمی
الحمدلله که نوکرتم؛ الحمدالله که مادرمی
الحمدلله از بچگیا مادر سایه یِ روی سرمی

صلی الله علیک یا فاطمه ، صلی الله علیک یا فاطمه..
صلی الله علیک یا فاطمه ، صلی الله علیک یا فاطمه

از غصه ها چشم عاشق ها شده دریا!!
ذکر ما میون طوفان ها ، تسبیحات حضرت زهرا…

سبحان الله باغِ بهشت و دود ، سبحان الله باغ بهشت و دود
سبحان الله از لحظه یِ ورود!!
سبحان الله پهلو و میخ در ، سبحان الله حور و رُخِ کبود
صلی الله علیک یا فاطمه ، صلی الله علیک یا فاطمه…….

دیگر آثار مهدی رسولی