لیست کانال ها صفحه اول
وحید شکری

وحید شکری

شده غوغایی مگر علی رجز میخونه

وحید شکری

شور (شده غوغایی مگر علی رجز میخونه)
به نفس وحید شکری

کانال مادح را در تلگرام دنبال کنید

اینجا کلیک کنید