مادح

دانلود مداحی و آثار مذهبی

دانلود سخنرانی قرآن کتاب مبارکی است احترام قرآن را نگهداریم | حجت الاسلام عالی

دانلود سخنرانی قرآن کتاب مبارکی است احترام قرآن را نگهداریم | حجت الاسلام عالی
قرآن کتاب مبارکی است احترام قرآن را نگهداریم

حجت الاسلام عالی

قرآن کریم کتاب آسمانی و مبارک است.
بزرگان دین چگونه رعایت احترام قرآن میکردند؟
ما چقدر به قرآن رجوع میکنیم؟
این فایل را بشنوید.