قسم به روزای روزه داری قسم به تشنگی تو آقا قسم به روزای روزه داری قسم به تشنگی تو آقا

قسم به روزای روزه داری قسم به تشنگی تو آقا

متن نوحه قسم به روزای روزه داری مهدی رسولی

قسم به روزای روزه داری
قسم به تشنگی تو آقا
قسم به لحظه های اذون و به خشکی لب روزه دار
تا جرعه آبی می نوشم آقا جون
لبای خشکتون یادم میاد
گرمای آفتاب که حس می کنم
تن بی سایه بون یادم میاد
خورشیدُ رو قله تا می بینم
رو نیزه ها سرت یادم میاد
تلظی که معنی می کنم
علی اصغرت یادم میاد
السلام علیک یا سلطان
یا سیدالعطشان
سوسوز دوداقلاره
حسین جانم قربان
السلام علیک یا سلطان
یا سیدالعطشان
سوسوز دوداقلاره
حسین جانم قربان
قسم به بغضی که تو گلومه
قسم به عکسی که روبرومه
قسم به اسمی که رو لبامه
قسم به صحنی که آرزومه
تا بغض خواهری رو می بینم
غروب قتلگاه یادم میاد
تا ترس کودکی رو می بینم
سیاهی سپاه یادم میاد
تا مادر شهیدی می بینم
چشای بارونی یادم میاد
اشکام که روی گونه جاریه
محاسن خونی یادم میاد
السلام علیک یا سلطان
یا سیدالعطشان
سوسوز دوداقلاره
حسین جانم قربان

وب سایت مادح