مداحی از حال دلم کی باخبره محمد حسین طاهری مداحی از حال دلم کی باخبره محمد حسین طاهری

مداحی از حال دلم کی باخبره محمد حسین طاهری

مداحی از حال دلم کی باخبره محمد حسین طاهری ، دانلود مداحی صوتی بی کرب و بلا دنیا قفسه ، از کرب و بلا محرومم حسین

از حال دلم کی با خبره؛ حق دارم اگه خوابم نبره!
رویای حرم توی سرمه؛ یک ساله دلم تنگ حرمه…
از کرب و بلا محرومم حسین؛ من با تو فقط آرومم حسین!
ای جانم خسین… ای جانم حسین!

--

بی کرب و بلا دنیا قفسه؛ این دربه دری والله بسه!
دلتنگ توییم آقا همگی؛ هرچی تو بخوای هرچی تو بگی
روزا رو دلم میشماره فقط، میخوام یا حسین شش گوشه ازت
ای جانم خسین… ای جانم حسین!

وب سایت مادح