پسرم تو رو سپردم به امام‌حسین پسرم تو رو سپردم به امام‌حسین

پسرم تو رو سپردم به امام‌حسین

تو رو سپردم به امام‌حسین دانلود نوحه پسرم تو رو سپردم به امام‌حسین با مداحی سید رضا نریمانی

متن نوحه پسرم تو رو سپردم به امام حسین
---

پسرم قد کشیدی اما من
هنوزم دور سرت می‌گردم
یادمه شیرخواره بودی مادر
تو رو نذر علی‌اصغر کردم

یادمه محرّما هرساله
پیرهن مشکی برات می‌دوختم
تو جلوی چشم من بزرگ شدی
من برا غم رباب می‌سوختم

هرچی برا تو خواستم از خدا
سنگ تموم گذاشت برام حسین
تو رو آوردم توی روضه‌ها
تو رو سپردم به امام‌حسین

***

بیشتر از چشام مراقبِت بودم
بیشتر از همه تو رو دوس داشتم
هر کاری میشد برات می‌کردم
هرچی جون داشتم برات می‌ذاشتم

از محبتای مادرونه من
هرچقد‌ برات بگم که بس نیست
تهِ مهربونی مادره ولی
مهربونتر از حسین هیچ‌کس نیست

شکر خدا تُو زندگی بوده
نگات به دستای امام‌حسین
نفس کشیدی توی هیئتا
بزرگ شدی پای امام‌حسین

***

حالا تو مایهٔ افتخارمی
من شدم پیش امامم روسفید
تو شدی شهید توی راه حسین
به منم میگن یه مادر شهید

خداروشکر میکنم تُو دامنم
تربیت شده یه سرباز رشید
خداروشکر میکنم که عاقبت
پسر منم به اربابش رسید

تو رفتی و شد التماس من:
«بذار بیام؛ بذار بیام حسین»
با معرفت دست منم بگیر
منم ببر پیش امام حسین

شاعر حمید رمی

وب سایت مادح