مادح

دانلود مداحی و آثار مذهبی

دانلود سخنرانی چرا شیخ عباس قمی اجازه چاپ مفاتیح الجنان را نداد؟ | حجت الاسلام عالی

دانلود سخنرانی چرا شیخ عباس قمی اجازه چاپ مفاتیح الجنان را نداد؟ | حجت الاسلام عالی
چرا شیخ عباس قمی اجازه چاپ مفاتیح الجنان را نداد؟

حجت الاسلام عالی

مفاتیح الجنان مشهور ترین کتاب ادعیه و زیارت و اعمال دینی در بین شیعیان است.
شیخ عباس قمی نویسنده کتاب مفاتیح الجنان چاپ کتاب مفاتیح را یک سال عقب انداخت.
در این سخنرانی دلیل این کار را به بیان حجت الاسلام عالی میشنویم.