یا علی میگم آخه دین و نیامه حیدر | محمد فصولی یا علی میگم آخه دین و نیامه حیدر | محمد فصولی

یا علی میگم آخه دین و نیامه حیدر | محمد فصولی

سرود امیرالمومنین (یا علی میگم آخه دین و نیامه حیدر) با مداحی محمد فصولی ، سرود عید غدیر امیرالمومنین علیه السلام
وب سایت مادح