لیست کانال ها صفحه اول
وحید شکری

وحید شکری

یا هو الغالب رو لب دادار

وحید شکری

شور (یا هو الغالب رو لب دادار)
به نفس وحید شکری

کانال مادح را در تلگرام دنبال کنید

اینجا کلیک کنید