مادح

دانلود مداحی و آثار مذهبی

الرحمن اپلیکیشن ختم و ترحیم

الرحمن اپلیکیشن ختم و ترحیم

نسخه 1

نرم افزار اشعار ختم و ترحیم
مجموعه ای از اشعار مناسب جلسات ترحیم و فوت پدر ، فوت مادر و اشعار پندیات به همراه نمونه متن های تقدیر و تشکر و ابراز همدردی

دانلود مستقیم
الرحمن اپلیکیشن ختم و ترحیم
الرحمن اپلیکیشن ختم و ترحیم
الرحمن اپلیکیشن ختم و ترحیم

نرم افزار اندرویدی الرحمن

شامل اشعار و مطالب مورد نیاز برای جلسات ختم و ترحیم

اشعار ترحیم پدر + سبک
اشعار ترحیم مادر + سبک
متن تشکر و قدردانی
متن ابراز همدردی
قابلیت انتخاب و فهرست بندی مطالب و اشعار مورد پسند برای استفاده در مراسم

این برنامه توسط گروه برنامه نویسی مادح طراحی و تولید شده است.